Nikoliv dávná minulost

Jakkoliv se to může zdát neuvěřitelné, ani v našich zemích není základní zajištění zásobování dostatkem pitné, nezávadné vody ještě stále stoprocentní samozřejmostí. Popřevratová doba a fondy z rozvojových programů Evropské unie dokázaly rozhýbat i letitou zažitou situaci v mnoha našich vesnicích, kde zdroje pitné vody byly zejména z místních vodních zdrojů – tedy studen, ať už soukromých, nebo obecních. Letitá kontaminace půdy odpadovými látkami, pronikání hnojiv z polí do spodních vod, společně s řešením odvodů splašků z domů například trativody, měla za následek mnohdy nevyhovující hygienické podmínky obyvatelstva.

Náprava ve velkém

S pomocí rozvojových programů EU se situace drtivé většiny našich obcí podstatně změnila. Vodovody a Kanalizace se staly běžnou součástí téměř všech obcí.

Každý se může dostat do neobvyklých problémů

 http://www.tvs-centrum.cz/cisteni-odpadu-48Společnost Tvs-Centrum je vhodná pro všechny, kteří mají problémy s kanalizací, anebo mají v plánu její bezvýkopové zavedení. Nabídka služeb je ohromná. Díky vlastním pracovním metodám jsme originálním týmem bez namyšlenosti a výmyslů. Zde se dočkáte jen solidního jednání a vyřeší situace v krátkém čase, což značí úsporu peněz.

S kanalizací si víme skutečně rady, a to je účel věci!

Do práce je zapojen nejen um a znalost, ale špičková technika, bez které by nebylo nic možné. Fekální auta a další přístroje vedou celé procesy do zdárného konce. Jsme k dispozici běžnému občanovi, ale i firmám, velkým i malým. Všechny nabízené služby jsou oceněny částkami, které si můžete předen prohlédnout v nabízeném ceníku.