Dříve nutnost z nouze

Situace v bydlení byla vždycky tísnivá, zejména pro nemajetné, chudé lidi. Nejen dělníky, služky, ale taky studenty, umělce, nižší úřednictvo a podobné skupiny obyvatelstva. Zatímco u nás po převratu vyrostlo mnoho mansardových nástaveb na plochých krytinách nejen panelových domů, ale i výstavby například rodinných řadových domků i soukromých vilek, stavěných v době boomu plochých střech, ve starších zástavbách již staletí dozadu do historie byly dělány často nejen sýpky a skladiště, ale také obytné místnosti, zprvu zejména komůrky pro služebnictvo, pak i pro ty nejchudší nájemníky – studenty, dělníky, umělce, nižší úřednictvo a podobně.

Světlo

V těchto prostorách se tradičně přístup světla řešil vikýři. Teprve později přišel nápad osadit přímo šikmou plochu místo krytiny sklem a tak vznikla první střešní okna .

Dříve nutnost z nouze
4 (80%)14