Bezpečie hore aj dole

Zábrany na schody  môžeme rozdeliť podľa montáže do dvoch hlavných skupín. V prvom prípade je nutné ich pripevniť na schodisko alebo medzi dverné rámy pomocou skrutiek. V druhom prípade stačí bariéru inštalovať pomocou prítlaku medzi dve opory, čím odpadá nutnosť zásahov do stien. Podľa testov sú tieto ale menej pevné, pretože sa jedná iba o lepenie. Mali by ste prihliadnuť aj k výrobcovi a mať kompletný návod na použitie a údržbu zábrany. Nesmie mať ostré hrany a skrutky musia byť správne zapravené a nevyčnievať. Upevňovacie prostriedky musia byť tak pevné, aby sa neuvoľnili, ani keď na vrátka dieťa tlačí alebo s nimi lomcuje. Inak by sa mohlo zraniť.

Krok za krokom

V každom prípade budú vaše deti vďaka tomu v bezpečí. Pretože schodisko je veľa nepríjemné pri páde, kedy si môže váš chrobáčik privodiť rad zranení. Potrebujú ešte nejaký čas, než sa naučia prekonávať prekážky. Pri jeho kúpe vám radi poradia aj odborníci na predajniach. V prvom rade si zistite, aký potrebujete rozmer a dbajte aj na dostatočnú výšku, aby vaše dieťa nemohlo prepadnúť alebo prípadne preliezť.

Bezpečie hore aj dole
5 (100%)2